Visa sidor för...
PRODUKTIONSUTVECKLING:

Med kunskaper från utbildningen produktionsutveckling kan du självständigt och på ett ansvarsfullt sätt leda och koordinera utvecklingsprocesser inom produktionsteknisk verksamhet.

Du får kompetens att arbeta med kvalitet, LEAN produktion, hållbar produktion och produktionsekonomi. Du kan välja att inrikta dig mot gjuteri, plast, skärande bearbetning eller trä.

EFTERFRÅGAD KOMPETENS

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som produktionsledare, produktionsutvecklare, kvalitetstekniker eller produktionstekniker inom det område som du valt att inrikta dig på - gjuteri, plast, skärande bearbetning eller trä.

EFFEKTIV PRODUKTION

Under utbildningen får du som redan har erfarenhet från tillverkande industri möjligheten att utveckla dina kunskaper

inom effektiv produktion. Fokus ligger på ökad kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete,

LEAN produktion och produktionsutveckling kopplat till faser, flöden och processer, både teoretiskt och praktiskt.

Dessutom lär du dig att behärska berednings-, planerings- och kalkyleringsarbete inom produktionsekonomi och tillverkning. Du tränas under hela utbildningstiden att arbeta i team för att öka din förmåga till samarbete och problem-lösning. Din kommunikativa förmåga, både muntlig och skriftlig, tränas också kontinuerligt genom utbildningen.

TEORI I PRAKTIKEN

Under LIA får du möjlighet att arbeta med skarpa projekt på företagen. Studiebesök, gästföreläsningar och skarpa projekt i andra kurser ger också en tydlig koppling till yrkes-rollen och möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken under utbildningens gång.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

Utbildningen är kostnadsfri och bedrivs på heltid i tre orter i Jönköpings län: Jönköping, Nässjö och Värnamo.

Undervisningen sker växelvis mellan orterna och kommer att förläggas både i skola, i verkstads-miljö samt kontinuerligt ute på företag i form av Lärande i arbete (LIA).

Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbildningens huvudman, har tagit fram utbildningen i nära samarbete med några av norra Europas ledande teknikföretag så att den
väl svarar mot företagens kunskapsbehov.

KURSER

  • Kvalitet och hållbar produktion - 25 Yh-poäng
  • LEAN 25 Yh-poäng
  • Ledarskap och projektledning - 25 Yh-poäng
  • LIA (lärande i arbete) 1 - 25 Yh-poäng
  • LIA (lärande i arbete) 2 - 25 Yh-poäng
  • Produktionsekonomi - 25 Yh-poäng
  • Valbar kurs inriktad mot bransch - 25 Yh-poäng
  • Produktionsutveckling 2 - 25 Yh-poäng

5 Yhp motsvarar 1 vecka

FAKTA:

Vad tycker företagen?

Vad tycker studenterna

Yrkeshögskolepoäng
200 YH-poäng (1-årig yrkeshögskoleutbildning)

Utbildningsstart
29 augusti 2016

Studietakt
Helfart

Studieort
Värnamo, Nässjö, Jönköping

Utbildningsform
Campusförlagd med tre studiegrupper på olika orter samt Lärande i arbete (LIA)

Antalet platser
35

Utbildningens huvudman
Jönköping University, Tekniska Högskolan

Förkunskapskrav
Om du inte uppfyller behörighetskraven nedan görs en individuell bedömning av dina meriter.

Följande kurser från gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper:

Sv 1 med lägst betyget E eller Sv A med lägst betyget G

En 5 med lägst betyget E eller En A med lägst betyget G

Ma 1a med lägst betyget E eller Ma A med lägst betyget G

Produktionskunskap 1 med lägst betyget E eller Industriell produktion A med lägst betyget G

Produktionsutrustning 1 med lägst betyget E eller Produktionsutrustning A och Verkstadsteknisk grundkurs med lägst betyget G

samt minst två års arbetslivserfarenhet från industriproduktion eller likvärdig kompetens.

Om du har frågor om antagning eller behörighet, kontakta Carina Lönn, tel 036-10 10 59 eller Per-Olof Nordmark

Anmälan
Till anmälan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster- anmälan för hösten 2016 är stängd.
Vad ska jag tänka på vid YH-ansökan?PDF

Examen
Yrkeshögskoleexamen Produktionsutveckling

Utbildningskatalog
Bläddra i katalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner
Campus Värnamo
George Adanko

Nässjöakademin
Karolina Larsson, 070-336 63 25
karolina@ergonomiska.se

YH Bäckadal, Jönköping
Cathrine Dånsjö, 070-263 15 17
cathrine.dansjo@jonkoping.se

Webbansvarig: Adam Be