Visa sidor för...

INTEGRATIONSPEDAGOG:

OBS! Utbildningen startar under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan ger avslag för den tvååriga distansutbildningen.

Integrationspedagog är en utbildning som leder till arbete med att stödja ensamkommande flyktingbarn och ungdomar från ankomst tills de har etablerat sig i Sverige.

Stor vikt läggs bland annat på att skapa kompetens kring olika kulturer, kunskap om integration och samtalskompetens.

STORT REKRYTERINGSBEHOV
Efter avslutad utbildning kan du arbeta som integrationspedagog, ungdomspedagog för HVB-hem och stödboende eller som ungdoms-pedagog för skola och fritidshem.

Det finns redan idag en stor efterfrågan på integrationspedagogens kompetens. Arbetsgivare är både kommuner och privata aktörer.

MELLANMÄNSKLIGA RELATIONER
Under utbildningen får du lära dig att arbeta på ett professionellt och kvalificerat sätt med ensamkommande flyktingbarn och ungdomar samt främja deras integration i det svenska samhället.

Du lär dig att arbeta utifrån mänskliga
rättigheter och aktuella lagstiftningar och får träna på olika metoder för att bli trygg i att arbeta med mellanmänskliga relationer och konflikthantering.

En viktig del i utbildningen är också att lära sig att dokumentera, utvärdera och genomföra kvalitetsarbete, enligt gällande lagstiftning och sekretessregler.

För att stödja utvecklingen av din yrkesidentitet och din förmåga att utveckla ett professionellt förhållningssätt får du också kunskaper om processer och formella regelverk som styr verksamheten.

Du får kompetens i att hantera och leda olika typer av samtal, även via tolk. Du får också kunskap i kris- och konflikthantering, att medvetet och med god förståelse kunna hantera skillnaderna i olika livsåskådningar, kulturella och etniska förhållanden samt hur ensamkommande barn och ungdomar påverkas av dessa.

TEORI I PRAKTIKEN
Under LIA-perioderna får du chansen att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken, redan under studietiden.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen genomförs på Campus Värnamo och sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och verklighetsbaserade situationer samt ute på arbetsplatser via Lärande i arbete (LIA).

Utbildningen är framtagen tillsammans med flera kommuner och privata boenden i Småland samt med Jönköping University, Högskolan för lärande och  kommunikation, som också är utbildningens huvudman.

KURSER

 • Pedagogiskt arbete och ett professionellt förhållningssätt - 40 Yhp
 • Kultur-och mångfald - 40 Yhp
 • Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar 1 - 40 Yhp
 • LIA 1 - 20 Yhp
 • Dokumentation, utvärdering och kvalitetsarbete - 40 Yhp
 • Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar 2 - 40 Yhp
 • Integration - 40 Yhp
 • LIA 2 - 40 Yhp
 • Kommunikation - 20 Yhp
 • Kris- och konflikthantering - 20 Yhp
 • LIA 3 - 40 Yhp
 • Examensarbete - 20 Yhp

5 Yhp motsvarar 1 vecka

FAKTA:

Vad tycker företagen?​

Yrkeshögskolepoäng
200 YH-poäng (1-årig yrkeshögskoleutbildning)

Utbildningsstart
I augusti 2017
OBS! Under förutsättning att Myndigheten för yrkeshögskolan ger avslag för den tvååriga distansutbildningen.

Studietakt
Helfart

Studieort
Värnamo

Utbildningsform
Campusförlagd samt Lärande i arbete (LIA)

Antalet platser
30

Utbildningens huvudman
Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förkunskapskrav
Om du inte uppfyller behörighetskraven nedan görs en individuell bedömning av dina meriter.

Följande kurser från gymnasieskolan eller motsvarande:
Sv 2 alternativt Sv som andraspråk 2, En 5

samt

minst 24 månaders relevant yrkeserfarenhet, från yrkesområden med flyktingmottagande, biståndsarbete och/eller arbete med barn och/eller ungdomar eller motsvarande kompetens, om minst 75% tjänstgöring eller minst 36 månaders relevant yrkeserfarenhet, inom ovanstående områden, om minst 50% tjänstgöring

eller

gymnasieexamen

samt

minst 36 månaders relevant yrkeserfarenhet, inom ovanstående områden, om minst 100% tjänstgöring.

Om du har frågor om behörighet kontakta Per-Olof Nordmark.

Anmälan
Till anmälan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster- ansök tidigast i mitten av mars 2017.

Vad ska jag tänka på vid YH-ansökan?PDF

Examen
Yrkeshögskoleexamen Integrationspedagog

Utbildningskatalog
Bläddra i katalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson
Emeli Hellström

Webbansvarig: Adam Bengtsson
Sidansvarig: Emeli Hellström