Visa sidor för...

FASTIGHETSTEKNIKER:

Tyvärr har utbildningen ställt in på grund av för få sökande. Om du är intresserad av utbildning inom fastighetsområdet kan vi erbjuda Fastighetsingenjör som är öppen för sen anmälan.

I rollen som Fastighetstekniker ansvarar du för den tekniska driften i olika typer av fastigheter. Allt mer avancerad teknik och automatiserade system används i branschen, vilket kräver den breda kompetens som utbildningen erbjuder.

Service, underhåll och det operativa arbetet med effektivisering av fastigheters energiprestanda och resursförbrukning är alla lika viktiga delar av arbetet.

STOR EFTERFRÅGAN
Efter avslutad utbildning är du eftertraktad i branschen och kan arbeta som fastighetstekniker, drifts- service- eller energitekniker hos fastighetsbolag eller inom offentlig sektor.

FASTIGHETSAUTOMATION
Ökade krav på energieffektivisering och skärpta miljökrav har lett till ett ständigt ökande intresse för effektiv energianvändning för såväl ny- som ombyggnation och fastighetsförvaltning.

För att kraven på funktion och
brukarperspektiv ska bibehållas och allra helst förbättras krävs engagerade och kunniga fastighetstekniker.

I utbildningen får du fördjupade och breda kunskaper inom fastighetsteknik. Du får lära dig att energieffektivisera befintliga system för ett gott inomhusklimat och att ansvara för drift och underhåll av moderna fastighetstekniska system.

TEORI I PRAKTIKEN
Du får fördjupade kunskaper om styr-, regler- och övervakningssystem, fastighetsautomation och dess samverkan och får träna på att genomföra felsökning, service, underhåll och reparationer av olika system.

I rollen som fastighetstekniker är det viktigt att kunna skapa och upprätthålla god kommunikation, gott bemötande och god service. Dessa kompetenser tränas både genom grupparbeten och skarpa projekt men också i företagsförlagda projekt under utbildningstiden.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen bedrivs på heltid och genomförs på Campus Värnamo samt ute på företagen i lärande i arbete (LIA).

Jönköping University, Tekniska Högskolan som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med branschorganisationer och företag tagit fram utbildningen så att den väl svarar mot marknadens kunskapsbehov.

KURSER

ÅR 1

 • Fastighetsteknik 1 - 25 Yhp
 • Projektkunskap och ledarskap - 25 Yhp
 • Fastighetsteknik 2 - 25 Yhp
 • Miljö- och energioptimering- 25 Yhp
 • LIA 1 - 25 Yhp
 • Driftteknik 1 - 25 Yhp
 • Fastighetsautomation - 25 Yhp
 • Driftteknik 2 - 25 Yhp

ÅR 2

 • Affärsmannaskap och ekonomi - 25 Yhp
 • LIA 2 - 50 Yhp
 • Juridik för fastighetsförvaltning - 25 Yhp
 • Driftteknik 3 - 25 Yhp
 • Examensarbete - 25 Yhp
 • LIA 3 - 50 Yhp

5 Yhp motsvarar 1 vecka

FAKTA:

Vad tycker företagen?​

Yrkeshögskolepoäng
400 YH-poäng (2-årig yrkeshögskoleutbildning)

Utbildningsstart
Inställd

Studietakt
Helfart

Studieort
Värnamo

Utbildningsform
Campusförlagd samt Lärande i arbete (LIA)

Antal platser
20

Utbildningens huvudman
Jönköping University, Tekniska Högskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förkunskapskrav
Om du inte uppfyller behörighetskraven nedan görs en individuell bedömning av dina meriter

Följande kurser från gymnasieskolan eller motsvarande:
Sv 1, En 5 och Ma 1

samt någon av följande gymnasiekurser eller motsvarande:
Bygg och anläggning 2
Energiteknik 1
Systemuppbyggnad eller Värmelära
Teknik 1
Produktionsutrustning 1

Om du har frågor om behörighet kontakta Per-Olof Nordmark.

Anmälan
Utbildningen är inställd på grund av för få sökande.

Examen
Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Fastighetstekniker

Utbildningskatalog
Bläddra i katalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson
Utbildningsledare Marie Cavorian

Webbansvarig: Enikö Olsson
Sidansvarig: Marie Cavorian