Visa sidor för...

VAD TYCKER FÖRETAGEN OM STÖDPEDAGOG:

Inger Adolfson, Verksamhetschef Gnosjö Kommun

- Vi efterfrågar stödpedagogens kunskap att i samspel med brukare och personal identifiera möjligheter till utveckling och förändringar på individnivå inom funktionshinderverksamheten.

- Lösningsinriktad pedagogik är en viktig kompetens liksom att kunna stödja och vägleda såväl det egna arbetslaget som andra grupper. Dessutom ska personen kunna tolka lagstiftningen inom området.

Josefina Skepö, Sektionschef Funktionshinderomsorgen Omsorgsförvaltningen

- Funktionshinderområdet är ett område där man inte gjort några större nationella eller regionala kompetenssatsningar som t ex inom äldreomsorg eller individ- och familjeomsorg. Området behöver synliggöras och prioriteras, kompetensen måste både breddas och höjas. Kraven på personal inom funktionshinderområdet har dessutom under de senaste åren ökat och man möter nya målgrupper och förändrade behov.

- Utbildningen har skräddarsytts precis utifrån våra behov och den kommer att ha stor betydelse för att vi ska lyckas implementera rollen Stödpedagog. De framtida rekryteringsmöjligheterna av stödpedagoger är viktig för utvecklingen av vår verksamhet och för att vi över tid ska kunna säkra kvaliteten på ett bra sätt.

- Vi ser fördelar med att ta emot studenter i de praktiska momenten då det ger oss en utväxling, ny kunskap integreras med beprövad erfarenhet och kunskap vilket skapar ett lärande både för verksamheten och studenten.

Webbansvarig: Enikö Olsson
Sidansvarig: Enikö Olsson