Visa sidor för...

VAD TYCKER FÖRETAGEN OM SJUKSKÖTERSKA:

Bertil Åstrand, fd Hr-chef Värnamo Sjukhus, område medicin

- Det är viktigt med utbildning i närområdet för att få ett bra rekryteringsunderlag för framtidens behov. Vi behöver medarbetare med engagemang, intresse, nyfikenhet och empati.

- Här spelar utbildningen en viktig roll för att tillhandahålla en bra praktikperiod som ger möjligheter att praktisera det framtida yrket. En stor del av sjuksköterskearbetet är ett hantverk som måste tränas. Vi vill att ny kompetens ska spridas via våra framtida medarbetare.

Gunnel Lundgren, Omsorgschef Omsorgsförvaltningen, Värnamo Kommun

- Det finns ett stort behov av fler sjuksköterskor. Vi har svårt att rekrytera idag och det delar vi med hela Sverige. Men om vi genomför utbildningen i vår del av regionen ger vi möjlighet för personer som bildat familj och är beroende av att vara nära hemma att kunna studera till sjuksköterska.

- Det finns flera fördelar med att ta emot studenter i de praktiska momenten. Det är mycket värdefullt att vi kan visa den avancerade och mångfacetterade vård som man bedriver inom kommunal hälso- och sjukvård. Det är en stimulans för kommunens verksamhet och ger input vad som diskuteras inom utbildningsväsendet och det är bra för framtida rekryteringar. Har man gjort sin praktik hos oss är det lättare att man vill komma tillbaka och arbeta efter utbildningen.

Webbansvarig: Enikö Olsson
Sidansvarig: Enikö Olsson